23 Juli ’21

Tromsø, Norway
Polarquest2021
#SavetheWhite

Polarquest returnerer til Arktis for en ny vitenskapelig ekspedisjon

Article available in:

 

I dag kl 12.30, satte Sailing Explorer Best Yacht seil fra Tromsø Havn i Nord-Norge. Båten har kurs mot Svalbard, for en ny vitenskapsekspedisjon organisert av Polarquest Citizen Science Association. Det nye oppdraget vil starte 27 juli 2021, nøyaktig tre år etter den vellykkede Polarquest 2018 ekspedisjonen.

Et internasjonalt mannskap er ombord den italienske kutteren for den første delen av Polarquest 2021-ekspedisjonen: Kaptein Giovanni Acquarone (skipper, ekspedisjonsleder, Italia), Nicoletta Martini (assistentskipper, Italia), Paola Catapano (prosjektleder, vitenskapskommunikator, Italia og Sveits), Michael Struik (teknisk koordinator, dronepilot, video/fotograf, Nederland), Gianluca Casagrande (vitenskapskoordinator, geograf, Italia) og Kevin Monneron (teknisk support, forskningsdykker, Frankrike).

I Longyearbyen på Svalbard vil de bli forent med en internasjonal forskningsgruppe: Christel Hassler (micro-  og marinbiolog, Sveits) Elias Christoph Meier (Masterstudent i internasjonale miljøstudier, Sveits), Dominik Pałgan (oseanograf, Polen) og filmprodusent Christian Cinetto (Italia).

Best Explorer forventes å ankomme Longyearbyen på Svalbard den 25. juli 2021, når forskningsprogrammet for Polarquest2021 starter. Hovedmålene for programmet er blant annet:

  • Havbunnskartlegging med sonar utført av universitetet i Gdansk, det europeiske universitet i Roma and NORBIT Subsea. Dette vil bli gjennomført utenfor kysten av Nordaustlandet, den nest største øya på Svalbard, som er fullstendig dekket av is fra Austfonna-isbreen. I dette området skjedde også den tragiske styrten av luftskipet ITALIA i 1928. Under den detaljerte sonarmålingen av havbunnen vil det bli lagt spesielt fokus på leting etter vrakdeler fra luftskipet.
  • Analyse av miljø-DNA (e-DNA) under ledelse av sveitsisk polarinstitutt. Gruppen vil samle inn noninvasive prøver av vann og is for å analysere e-DNA-et i fjerntliggende områder av Svalbard. Prøvene, som vil direkte analysert ombord Best Explorer, vil gi biodiversitetsdata i realtid og ny innsikt i miljøendringer forårsaket av global oppvarming andre menneskeskapte trusler.
  • Påvisning av drivhusgasser (metan og CO2) i arktiske farvann, under ledelse av universitetet i Genève og ISMAR-CNR. Disse to viktige drivhusgassene vil bli målt via konsentrasjoner i overflatevann, og dypere prøver vil bli tatt ved hjelp av boblefrigjøring.
  • Observasjon av den generelle miljøtilstanden, og kartlegging av mikroplast-avfall i forbindelse med drivtømmer i fjerntliggende områder av øygruppa ved hjelp av flyvende droner. Dette vil bli utført av forskere fra det europeiske universitet i Roma, det italienske geografi-samfunnet og universitet i Gdansk.

Forskningsprogrammet for Polarquest2021 er basert på etikken og metodologien utviklet av foreningen i 2018, og omfatter forskning og miljøbevissthet om Arktis via “lette“ og miljøvennlige løsninger med “lav miljøpåvirkning“. Dette har vist seg å være vitenskapelig verdifullt i tidligere ekspedisjoner (Polarquest 2018 og Nanuq2020), og har vært avgjørende for parternskapet mellom BlanX – Save The Arctic White og den nåværende ekspedisjonen.

Best Explorer er et rekordskip: det var det andre skipet noensinne til å seile rundt Arktis med urviseren, og det første italienske seilskipet til å seile gjennom Nordvest- og Nordøstpassasjen.

Polarquest har inngått et samarbeid med BlanX som en del av sin Save The Arctic White-kampanje. BlanX deler vår holdning til etikk: fremme verdien av vitenskapelig forskning og sikre beskyttelsen av Arktis.

Best Explorers reise kan følges live fra Polarquest-hjemsiden og via Polarquest2021s sosiale medier:

For ytterligere informasjon og mediaforespørsler:

Polarquest2021 er mulig takket være følgende partnere

scientific partners

Technical Partners

norbit
Best Explorer

with additional support from

Osservatrio Artico
L'Italia al Polo Nord
L'Italia al Polo Nord